Monday, August 8, 2011

Assimilations in Spoken Telugu

Approximants (ya, ra, la, va, ha) tend to get deleted in rapid speech.

Venka > enka > yanka
subba reddy > subbaady (in rural Kurnool district)
hallu > allu
chaaka raaju vemula > chakadijaamula ( two elisions: ve, ra)
vijaya vaada > ijaada (two v's, one ya)No comments: